Stichting Willem Witsen

Samenwerking

Het bestuur van de Stichting Willem Witsen bestaat uit vrijwilligers en is voor de uitvoering van zijn plannen geheel afhankelijk van derden. Behalve met de transcribenten (zie De correspondentie op het web) was de samenwerking met meerdere personen en instellingen dan ook cruciaal. Ze worden hieronder in alfabetische volgorde genoemd. (Zie voor de financiële steun die de Stichting Willem Witsen ontving echter elders, onder Financiële steun.)
De stichting is alle hieronder genoemde personen en instellingen buitengewoon erkentelijk voor hun ondersteuning.

Archief Rotterdamse Kunstkring (Gemeentearchief Rotterdam)
Commissie van Beheer van het Witsenfonds/ICN (het 'Witsenhuis'), Amsterdam
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl)
Frans Halsmuseum, Haarlem
Gemeentearchief Den Haag
Huygens ING, Den Haag
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Letterkundig Museum, Den Haag
Metamorfoze
Museum Meermanno Westreenianum, Den Haag
Nederlands Muziek Instituut, Den Haag
Pictura Imagines, Heiloo
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag
Rijksprentenkabinet, Amsterdam
Stadsarchief Amsterdam
Theater Instituut Nederland, Amsterdam
Universiteitsbibliotheek Amsterdam
Universiteitsbibliotheek Leiden

Verscheidene particulieren