Stichting Willem Witsen

Over de Stichting Willem Witsen

Doelstelling

De Stichting Willem Witsen werd in 2003 opgericht op initiatief van Ester Wouthuysen. Het doel was de volledige correspondentie en andere relevante documenten van Willem Witsen te transcriberen en vervolgens op tweeërlei wijze te publiceren: de integrale transcripties op internet en een representatieve selectie, voorzien van notenapparaat en illustraties, in boekvorm.

Jaarplan 2019 van werkzaamheden van de Stichting

Geschiedenis

Het bestuur bestond aanvankelijk uit Norbert van den Berg (voorzitter), Ester Wouthuysen (secretaris), Henk Elffers (penningmeester), Gerda van Ham (fondsenwerving), en Odilia Vermeulen en Leo Jansen (leden).

Na een periode van fondsenwerving (Zie Financiële steun) en het instellen van een werkgroep van transcribenten en van een redactie, zijn in een periode van ruim twee jaar (2004-2007) alle tot nu toe bekende brieven van en aan Witsen getranscribeerd en geredigeerd. Als aanvulling werden ook de dagboekjes die Witsen tussen 1905 en 1923 bijhield, getranscribeerd. (Zie ook De correspondentie op het web)

Huidige bestuur

De bestuurssamenstelling is als volgt:
Leo Jansen (voorzitter)
Nicolette de Pater (secretaris)
Henk Elffers (penningmeester)
Gerda van Ham (fondsenwerving)
Dolf Rueb (lid)

adviseurs:
Odilia Vermeulen
Ester Wouthuysen

Contact

Het adres van de Stichting Willem is:

Plantage Lepellaan 6
1018DL Amsterdam

info@willemwitsen.nl