Stichting Willem Witsen

Financiële steun

Subsidiegevers tot heden

Om fondsen te vinden voor het transcriberen, redigeren en digitaliseren van Witsens correspondentie heeft de Stichting Willem Witsen een beroep gedaan op een reeks van particuliere schenkers en publieke fondsen.
De stichting spreekt haar dank uit aan de volgende fondsen en subsidiegevers zonder wier hulp de digitale publicatie van Witsens correspondentie niet mogelijk was geweest:

Kitty van Vloten Stichting
Stichting Dioraphte
VSB fonds
Prins Bernhard Fonds
Accenture
Commissie tot Beheer van het Witsenfonds
Stichting Pro Musis
Stichting Doelwijk
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Stichting Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds
Enkele particulieren

Doneren

Voor de volgende fase, het (doen) uitgeven van een geannoteerde bloemlezing, zal opnieuw geld gevonden moeten worden (zie ook De beoogde bloemlezing). Zodra de plannen concreet zijn, zal de Stichting opnieuw een beroep doen op enkele fondsen. Maar ook steun van particulieren is onontbeerlijk. Uw donatie wordt zeer op prijs gesteld. Neemt u daarvoor alstublieft contact op met de Stichting (zie Contact).