Stichting Willem Witsen

Witsens correspondentie

Willem Witsen liet niet alleen een rijk en gevarieerd oeuvre na, maar ook een omvangrijke correspondentie van ongeveer 2000 brieven. Die correspondentie, met zijn eerste vrouw Elizabeth (‘Betsy’) van Vloten, zijn familie, musici, schilders en literatoren, geeft een uniek beeld van het leven in zijn tijd en van zijn rol daarin.

Witsen was bevriend met vooraanstaande schilders en schrijvers. Als leerling van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam leerde hij Jacobus van Looy, Jan Veth, Eduard Karsen en Jan Toorop kennen. Later kwamen daar George Breitner en Isaac Israels bij. Via het Letterkundig Genootschap Flanor maakte hij kennis met de literatoren Willem Kloos, Albert Verwey en Frederik van Eeden, uit wier gelederen in 1885 De Nieuwe Gids voortkwam. De correspondentie van en aan Willem Witsen vormt een zeer waardevolle bron voor onderzoek naar/binnen deze literaire en culturele bloeiperiode.