Stichting Willem Witsen

De beoogde bloemlezing

Publicatie van de volledige correspondentie van Witsen in gedrukte vorm is geen realistische optie. Dit vindt zijn oorzaak in de veranderende lees- en uitgeefcultuur. Bovendien zijn natuurlijkerwijs niet alle brieven even rijk. Toch klinkt alom — en ook in de gelederen van de Stichting Willem Witsen — de roep om een uitgave in boekvorm van althans een representatief deel van de brieven, liefst geannoteerd. Behalve naar verbetering van de presentatie op dbnl (zie De correspondentie op het web) streeft de Stichting dan ook naar het mogelijk maken van een dergelijke bloemlezing.

In samenwerking met Huygens ING en dankzij een subsidie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde werden in 2011-2012 als proef acht brieven geannoteerd en in brochurevorm gedrukt. (een pdf-versie is hier te bekijken) Doel hiervan was een reële inschatting te kunnen maken van de benodigde tijd (en dus ook de benodigde gelden) voor het bezorgen van de circa honderdvijftig brieven die inmiddels voor de bloemlezing werden geselecteerd.

Thans werkt de stichting aan een projectplan voor de bloemlezing om vervolgens een uitgever te interesseren en de benodigde fondsen te werven. Vanzelfsprekend zijn alle bijdragen zeer welkom.

Op deze plaats zal in de (zo nabij mogelijke) toekomst over de voortgang van de bloemlezing bericht worden.