Stichting Willem Witsen

De correspondentie op het web

Totstandkoming

Om het transcriberen in banen te leiden en consistent over een lange periode te kunnen (laten) uitvoeren door een vrij grote groep transcribenten, werd een redactie ingesteld. Zij bestond uit Leo Jansen (hoofdredacteur), Irene de Groot, Odilia Vermeulen (eindredacteur) en Ester Wouthuysen.

Eerste vereiste voor de publicatie was het maken van transcripties van alle bekende brieven van en aan Willem Witsen. Delen van de correspondentie waren in het verleden al op uiteenlopende manieren getranscribeerd en bewerkt, bijvoorbeeld in publicaties over de Tachtigers en in doctoraalscripties. Van een groot aantal brieven bestond echter helemaal geen transcriptie. De redactie stelde een richtlijn op waaraan alle transcripties moesten voldoen. De transcribenten hadden alle kennis van Witsens leven en werk en/of waren ervaren in het uitgeven van correspondentie. De transcribenten waren: Erik Ariëns Kappers,  Clara Brinkgreve, Diduïne van Delft, Irene de Groot, Mayken Jonkman, Mirjam Koelewijn, Han Meijer, Marianne Meijer, Marian Roos, Maureen Trappeniers, Odilia Vermeulen en Ester Wouthuysen.
Nieuwe transcripties werden volgens de richtlijn gemaakt. De al eerder gemaakte transcripties en publicaties werden zodanig bewerkt dat ze strookten met de uitgangspunten, zodat het geheel uniform werd.

De correspondentie op twee websites

De in de jaren 2004-2007 gemaakte transcripties zijn inmiddels in twee varianten op het web toegankelijk. De eerste is de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.org), waar Witsens brieven in een context staan van vele honderden teksten uit de late negentiende en vroege twintigste eeuw. De teksten kunnen daar ook op woordniveau doorzocht worden. Er zijn plannen ook de transcripties van de dagboekjes in de dbnl op te nemen. De zoekmogelijkheden op de site zullen in de nabije toekomst aanmerkelijk uitgebreid worden.

Bij Het Geheugen van Nederland zijn de transcripties opgenomen als aanvulling op digitale beelden van de oorspronkelijke manuscripten. Ook bevat de site, die beeld-georiënteerd is en daarom geen zoekfunctie voor de briefteksten heeft, talrijke foto’s die Witsen maakte en afbeeldingen van zijn werk. Deze foto's werden beschikbaar gesteld door het Rijksbureau voor de Kunsthistorische Documentatie (RKD) en de Universiteitsbibliotheek Leiden. De manuscripten, afkomstig uit meerdere openbare en particuliere collecties, werden gedigitaliseerd in het kader van het Metamorfoze-project (zie ook Samenwerking).

Naast deze digitale publicaties is een bloemlezing in gedrukte vorm in voorbereiding; zie De beoogde bloemlezing.